Välkommen till NWT Gruppen

Media, fastigheter och distribution

Vi är NWT Gruppen

NWT Gruppen AB är en koncern med verksamhet inom flera områden såsom media, distribution och fastighetsförvaltning. Koncernen är organiserad i dotterbolag för varje verksamhetsområde. I moderbolaget finns koncernens ledningsfunktioner, avdelningarna för ekonomi och IT, samt finansförvaltning.

Medieverksamhet

NWT Gruppen bedriver medieverksamhet i bolaget NWT Media som är ett av Sveriges ledande mediehus. Via digitala kanaler samt printprodukter levereras lokal journalistik i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Utöver den lokala journalistiken hjälper NWT Media företag med medierådgivning, strategi och produktion av annonser, filmer och kampanjer.

Distribution

I mars 2019 startade koncernen upp distribution av morgontidningen i egen regi från i det egna dotterbolaget NWT Distribution AB. Dessutom bedrivs lokal budverksamhet i Karlstad genom dotterbolaget Postiljohan Lokalpost i Karlstad AB.

Fastigheter

Fastighetsförvaltning bedrivs i dotterbolaget NWT Fastigheter AB och dess dotterbolag Cityfastigheter i Karlstad AB. En nybyggnation av 150 hyreslägenheter i kvarteret Härolden i Karlstad pågår där färdigställandet och inflyttning planeras till hösten 2020.

Genom det norska dotterföretaget NWT Media AS har koncernen aktieinnehav i mediebolagen Schibsted ASA och Polaris Media ASA.

Lediga jobb inom NWT Gruppen

NWT Media
Account Manager
Geodistrikt Norr, Karlstad
Sista ansök: 
2023-12-10
NWT Direkt
Tidningsdistributör vikariat Sysslebäck
NWT Direkt Norra Värmland, Sysslebäck
Sista ansök: 
2023-12-10
NWT Direkt
Tidningsdistributör vikariat Ekshärad
NWT Direkt Norra Värmland, Ekshärad
Sista ansök: 
2023-12-10
NWT Direkt
Tidningsdistributör vikariat Hagfors
NWT Direkt Norra Värmland, Hagfors
Sista ansök: 
2023-12-10
NWT Direkt
Tidningsdistributör Mariestad och Töreboda
NWT Direkt Mariestad, Mariestad
Sista ansök: 
2023-12-23
NWT Direkt  , NWT Direkt Skövde
Tidningsdistributör Skövde
NWT Direkt Skövde, Skövde
Sista ansök: 
2023-12-23
NWT Direkt
Tidningsdistributör Götene
NWT Direkt Lidköping, Götene
Sista ansök: 
2023-12-31
NWT Direkt  , NWT Direkt Mariestad
Tidningsdistributör cykel Mariestad
NWT Direkt Mariestad, Mariestad
Sista ansök: 
2023-12-31
NWT Media
Grävande reporter
Nya Wermlands-Tidningen, Karlstad
Sista ansök: 
2024-01-07
NWT Direkt
Tidningsdistributör cykel Karlstad
NWT Direkt Centrala Värmland, Karlstad
Sista ansök: 
2024-01-10
NWT Direkt
Tidningsdistributör bil Karlstad
NWT Direkt Centrala Värmland, Karlstad
Sista ansök: 
2024-01-10
NWT Direkt
Tidningsdistributör bil Arvika
NWT Direkt Västra Värmland, Arvika
Sista ansök: 
2024-01-10
NWT Direkt
Tidningsdistributör Karlskoga
NWT Direkt Östra Värmland, Karlskoga
Sista ansök: 
2024-01-31
NWT Direkt
Tidningsdistributör cykel Kristinehamn
NWT Direkt Östra Värmland, Kristinehamn
Sista ansök: 
2024-01-31
NWT Direkt
Tidningsdistributör bil Kristinehamn
NWT Direkt Östra Värmland, Kristinehamn
Sista ansök: 
2024-01-31
NWT Direkt
Tidningsdistributör Filipstad
NWT Direkt Östra Värmland, Filipstad
Sista ansök: 
2024-02-29

Hållbarhetsrapport 2022

NWT Gruppen AB:s hållbarhetsrapport redovisar koncernens övergripande verksamhet och redovisar det arbete som koncernen bedriver avseende miljö, socialt ansvar, personal samt affärsetik och mänskliga rättigheter.


Ladda ner och läs revisorernas yttrande.
Ladda ner och läs hållbarhetsrapport 2021

NWT grundades 1836 och ägs av familjerna Staffan Ander, Lars Ander och Victoria Svanberg samt av Ann-Marie och Gustav Anders stiftelse för mediaforskning.

Mediaforskning

Genom Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning bidrar NWT Media till att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte. Här kan du läsa mer om stiftelsens arbete.

Ägarnas direktiv 2023 – Värderingar, mål och visioner

Så vill vi vara som ägare och så vill vi tillsammans med medarbetare utvecklas framåt.
Läs mer om våra värderingar, mål och visioner inom koncernen.

NWT Gruppen är delägare

Koncernen är även delägare i mediehus i Norge, Schibstedkoncernen och Polaris Media.

I april 2019 startades bolaget PNV Media AB tillsammans med Västerbottens-Kurirens Media AB och det norska bolaget Polaris Media ASA. PNV Media AB är tillsammans huvudägare av Stampen Media AB.