Välkommen till NWT Gruppen

Media, fastigheter och distribution

Vi är NWT Gruppen

På NWT Gruppen AB strävar vi efter att vara en stabil och självständig, familjeägd koncern som inte bara är uppskattad av omvärlden utan också attraktiv för framtida generationer att äga och leda. Som en stolt koncernfamilj, skapar vi tillsammans en framtid präglad av tillväxt, långsiktighet och en ständig vilja att utvecklas.

Vår koncern bedriver verksamhet inom flera dotterbolag: 

Den breda verksamheten ger oss en unik förmåga att vara flexibla och anpassningsbara i en ständigt föränderlig värld. I moderbolaget, NWT Gruppen, finner du våra stödfunktioner och avdelningar för HR, ekonomi och IT samt vår finansförvaltning, alla bidragande till vår stabila och framåtblickande kurs.

Vi arbetar tillsammans, växer tillsammans och välkomnar förändringar som möjligheter att lära, utvecklas och lyckas. Med ett öga mot framtiden och ett hjärta för det lokala.

Ägarnas direktiv 2024 – Värderingar, mål och visioner

Så vill vi vara som ägare och så vill vi tillsammans med medarbetare utvecklas framåt.
Läs mer om våra värderingar, mål och visioner inom koncernen.

Hållbarhetsrapport 2023

NWT Gruppen AB:s hållbarhetsrapport redovisar koncernens övergripande verksamhet och redovisar det arbete som koncernen bedriver avseende miljö, socialt ansvar, personal samt affärsetik och mänskliga rättigheter.


Ladda ner och läs revisorernas yttrande.
Ladda ner och läs hållbarhetsrapport 2022
Ladda ner och läs hållbarhetsrapport 2021

NWT grundades 1836 och ägs av familjerna Staffan Ander, Lars Ander och Victoria Svanberg samt av Ann-Marie och Gustav Anders stiftelse för mediaforskning.

Mediaforskning

Genom Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning bidrar NWT Media till att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte. Här kan du läsa mer om stiftelsens arbete.

NWT Gruppen är delägare

Koncernen är även delägare i mediehus i Norge, Schibstedkoncernen och Polaris Media.

I april 2019 startades bolaget PNV Media AB tillsammans med Västerbottens-Kurirens Media AB och det norska bolaget Polaris Media ASA. PNV Media AB är tillsammans huvudägare av Stampen Media AB.